MANTAN-MANTAN TIMBALAN PENGARAH YAYASAN SABAH

YANG MULIA DATO' SERI TENGKU Dr. ZAINAL ADLIN BIN TENGKU MAHMOOD
(1 Januari 1980 - 2 Januari 1996)
YBHG. DATUK Dr. TAHIR BIN JAAFAR
(16 Oktober 1996 - 1 Julai 2004)
TUAN HAJI KAMIS BIN HAJI AWANG ALI (TIMBALAN PENGARAH II)
(13 Ogos 2001 - 30 April 2003)
YBHG. DATUK Dr. JOHAN ARIFFIN BIN DATUK HAJI A. SAMAD
(1 Julai 2004 - 30 Jun 2013)
YBHG. DATUK Dr. HAJAH ROSMAWATI HAJI LASUKI, JP
(4 Januari 2016 - 9 Oktober 2018)
YBHG. DATUK SAM MANNAN
(9 Ogos 2021 - 9 Ogos 2023)
Mengenai
 • Perutusan
 • Pengenalan
 • Struktur Korporat
 • Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah
 • Mantan-Mantan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah
 • Mantan-Mantan Pengarah Yayasan Sabah
 • Mantan-Mantan Timbalan Pengarah Yayasan Sabah
 • Lembaga Pengarah Innoprise Corporation Sdn. Bhd.
 • Mantan-Mantan Pengerusi Lembaga Pengarah Innoprise Corporation Sdn. Bhd.
 • Barisan Pengurusan
 • Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
 • Logo Korporat
 • Lagu Korporat
 • Menara Tun Mustapha
 • Visi / Misi
 • Objektif
 • Peranan
 • Fungsi
 • Nilai-Nilai Teras
 • Pencapaian
Hubungi Kami

+(60) 88 326300
+(60) 88 326424
ysinfo@ysnet.org.my
Menara Tun Mustapha
Kompleks Ibu Pejabat Kumpulan Yayasan Sabah
Teluk Likas
Peti Surat 11623
88817 Kota Kinabalu
Sabah, MALAYSIA