MANTAN-MANTAN PENGERUSI LEMBAGA PEMEGANG AMANAH YAYASAN SABAH

YABHG. TUN DATU HAJI MUSTAPHA BIN DATU HARUN
(8 November 1966 - 3 Oktober 1972)
YBHG. TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA HARRIS BIN MOHD. SALLEH
(22 Jun 1976 - 9 Mac 1985)
YBHG. TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA JOSEPH PAIRIN KITINGAN
(18 Jun 1985 - 11 Mac 1994)
YABHG. TUN DATUK SERI PANGLIMA Dr. HAJI SAKARAN BIN DANDAI
(30 Mac 1994 - 29 September 1994)
YB DATUK SERI PANGLIMA Dr. MOHD. SALLEH BIN TUN MOHD. SAID KERUAK
(12 Januari 1995 - 24 April 1996)
YB DATUK SERI PANGLIMA YONG TECK LEE
(25 Julai 1996 - 19 Mac 1998)
YBHG. TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA BERNARD GILUK DOMPOK
(15 Oktober 1998 - 3 Mac 1999)
YBHG. DATUK SERI PANGLIMA OSU HAJI SUKAM
(19 Julai 1999 - 22 Mei 2000)
YBHG. TAN SRI DATUK CHONG KAH KIAT
(11 Jun 2001 - 16 Jun 2004)
YBHG. TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN
(13 September 2004 - 26 Jun 2018)
YB DATUK SERI PANGLIMA HAJI MOHD. SHAFIE BIN HAJI APDAL
(1 Julai 2018 - 11 September 2020)
Mengenai
 • Perutusan
 • Pengenalan
 • Struktur Korporat
 • Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah
 • Mantan-Mantan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah
 • Mantan-Mantan Pengarah Yayasan Sabah
 • Mantan-Mantan Timbalan Pengarah Yayasan Sabah
 • Lembaga Pengarah Innoprise Corporation Sdn. Bhd.
 • Mantan-Mantan Pengerusi Lembaga Pengarah Innoprise Corporation Sdn. Bhd.
 • Barisan Pengurusan
 • Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
 • Logo Korporat
 • Lagu Korporat
 • Menara Tun Mustapha
 • Visi / Misi
 • Objektif
 • Peranan
 • Fungsi
 • Nilai-Nilai Teras
 • Pencapaian
Hubungi Kami

+(60) 88 326300
+(60) 88 326424
ysinfo@ysnet.org.my
Menara Tun Mustapha
Kompleks Ibu Pejabat Kumpulan Yayasan Sabah
Teluk Likas
Peti Surat 11623
88817 Kota Kinabalu
Sabah, MALAYSIA