Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Memupuk budaya Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) merupakan keutamaan untuk Kumpulan Yayasan Sabah dalam memastikan persekitaran yang selamat dan sihat kepada staf dan masyarakat umum. Komitmen Kumpulan Yayasan Sabah dalam OSH terbukti dengan penubuhan lima jawatankuasa kecil berdasarkan sektor iaitu, Pengangkutan, Perhutanan, Perkhidmatan Korporat, Pertanian dan Pembuatan.

Sebagai sebahagian daripada komitmennya dalam OSH, Kumpulan Yayasan Sabah telah menubuhkan Pasport Keselamatan Yayasan Sabah (YSSP) pada tahun 2013 dengan kerjasama Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (NIOSH). Melalui YSSP, kontraktor atau individu yang berurusan dengan Kumpulan Yayasan Sabah dikehendaki untuk menghadiri dan lulus latihan OSH untuk mendapatkan YSSP. Seterusnya, NIOSH akan mengeluarkan Kad YSSP kepada peserta yang telah lulus penilaian dan sah untuk tempoh tiga tahun. Kad ini hanya akan diperbaharui apabila pemegang kad YSSP hadir untuk program latihan dan penilaian semula program tersebut. YSSP juga digunakan sebagai salah satu prasyarat untuk kontraktor membida kontrak daripada Kumpulan Yayasan Sabah.

Penglibatan Kumpulan Yayasan Sabah dalam OSH adalah luas di mana melalui syarikat milik penuhnya, Rakyat Berjaya Sdn. Bhd. (RBJ), Kumpulan Yayasan Sabah diberi kepercayaan untuk melaksanakan Program Mentor-Mentee oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH) sejak 2014. Melalui program ini, Syarikat Berkaitan Kerajaan diberi tanggungjawab sebagai mentor untuk membimbing syarikat-syarikat dalam Industri Kecil dan Sederhana untuk penambahbaikan OSH di premis masing-masing. Sebagai mentor, RBJ melaksanakan latihan yang sesuai dan memberi panduan mengenai perkara yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan kepada kontraktor dan pada masa yang sama dipantau oleh DOSH sebagai fasilitator.

Kumpulan Yayasan Sabah, melalui RBJ telah diiktiraf sebagai pengamal OSH dan telah dianugerahkan dengan Anugerah Cemerlang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat Kebangsaan di bawah Kategori Perhutanan 10 tahun berturut-turut sejak 2006. Pencapaian yang signifikan ini telah mendorong Kumpulan Yayasan untuk maju ke hadapan dalam amalan OSH. Kumpulan Yayasan Sabah menubuhkan Sabah Integrated Petroleum Academy Sdn. Bhd. (SIPA) bertujuan untuk membangunkan individu yang kompeten melalui peluang pembelajaran bagi menggalakkan pertumbuhan kerjaya individu.

SIPA merupakan sebuah pusat latihan yang dibina khusus dalam aspek Kesihatan, Keselamatan, Sekuriti dan Alam Sekitar (HSSE) untuk minyak dan gas, marin dan industri lain di seluruh negara. Syarikat ini bermatlamat untuk menjadi peneraju dalam penyediaan latihan teknikal dan HSSE bertaraf dunia di peringkat kebangsaan dan global. SIPA juga berhasrat untuk menjadi pusat latihan pertama di Sabah yang ditauliahkan dengan OPITO (Off Shore Petroleum Industry Training Organisation) dan International Association for Safety and Survival Training.
Aktiviti

Sosial

 • Program Pembangunan Masyarakat
 • Pejabat Zon
 • Penyelidikan Program-program Sosioekonomi
 • Pembangunan Kapasiti
 • Pendidikan
 • Perkembangan Kanak-Kanak
 • Kolej Teknikal Yayasan Sabah
 • University College Sabah Foundation
 • Perpustakaan Penyelidikan Borneo Tun Haji Mohd. Fuad Stephens
 • Galeri Tun Mustapha
 • Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Komersial

 • Innoprise Corporation Sdn. Bhd.
 • Pelancongan
 • MICE
 • Perladangan
 • Perhutanan
 • Bioteknologi dan Hortikultur
 • Perikanan
 • Pembangunan Hartanah
 • Minyak dan Gas
 • Perkilangan
 • Syarikat Luar Negara

Tanggungjawab Sosial Korporat

 • Konservasi dan Pengurusan Alam Sekitar
Hubungi Kami

Telefon: +(60) 88 326300
Faksimile: +(60) 88 326424
Emel: ysinfo@ysnet.org.my
Alamat: Menara Tun Mustapha
Kompleks Ibu Pejabat Yayasan Sabah
Teluk Likas
Peti Surat 11623
88817 Kota Kinabalu
Sabah, MALAYSIA