Pendidikan
Program pendidikan Kumpulan Yayasan Sabah bertujuan menokok tambah dan melengkapkan aktiviti-aktiviti kerajaan dalam meningkatkan kualiti dan kemudahan pendidikan untuk rakyat Malaysia di Sabah. Teras utama program pembangunan pendidikan Kumpulan Yayasan Sabah adalah untuk menyediakan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman dan biasiswa di peringkat menengah dan pengajian tinggi.

Perkembangan Kanak-Kanak
Kumpulan Yayasan Sabah merupakan salah satu peneraju pembangunan pendidikan di Sabah dengan usaha yang bermula di peringkat prasekolah. Kumpulan Yayasan Sabah melalui Bahagian Perkembangan Kanak-Kanak menawarkan Program Prasekolah seperti taska, tadika kelas transisi di samping prasekolah luar bandar. Dengan objektif untuk memastikan peningkatan pendidikan prasekolah dan pertumbuhan serta perkembangan awal kanak-kanak (1-12 tahun) khususnya di Negeri Sabah. Pada masa ini, Kumpulan Yayasan Sabah mempunyai 13 buah tadika luar bandar di Sabah.

Antara aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan adalah tuisyen untuk sekolah rendah, program cuti sekolah dan program sokongan untuk kanak-kanak tadika/sekolah rendah.

Sejak tahun 2000, Kumpulan Yayasan Sabah telah menerbitkan buku bacaan/bergambar kanak-kanak dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka (rumi, jawi dan terjemahan dalam Bahasa Arab). Pada tahun 2012, DVD koleksi lagu kanak-kanak telah dihasilkan. Manakala pada tahun 2013, Buku Panduan Penubuhan Pusat Prasekolah diterbitkan.
Biasiswa dan Pinjaman
Usaha Kumpulan Yayasan Sabah dalam pembangunan pendidikan tidak terhad kepada pendidikan awal kanak-kanak sahaja. Sejak 1968, Kumpulan Yayasan Sabah menyediakan bantuan kewangan yang merangkumi biasiswa dan pinjaman untuk pendidikan menengah dan tinggi, Biasiswa Asrama, Biasiswa Harian, Biasiswa Sekolah Menengah Semenanjung dan Program Pertukaran Pelajar Sabah/Sarawak.

Kumpulan Yayasan Sabah juga menawarkan biasiswa Pendidikan Sekolah Menengah kepada pelajar kurang berkemampuan tetapi memperolehi keputusan 5A dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah bagi membolehkan mereka meneruskan pengajian di sekolah-sekolah terpilih di Semenanjung Malaysia.

Di bawah Program Pertukaran Pelajar Sabah/Sarawak pula, Kumpulan Yayasan Sabah menawarkan biasiswa kepada pelajar dari Sarawak untuk meneruskan pengajian di sekolah-sekolah berasrama terpilih di Sabah, manakala Yayasan Sarawak menawarkan biasiswa yang sama kepada pelajar dari Sabah untuk meneruskan pengajian sekolah menengah di Sarawak.

Biasiswa dan pinjaman pengajian ditawarkan kepada pelajar berdasarkan kepada pencapaian akademik mereka untuk melanjutkan pelajaran di peringkat pengajian tinggi dalam bidang terpilih yang ditentukan berdasarkan keperluan tenaga kerja di Negeri Sabah dari semasa ke semasa.

Anugerah Biasiswa Cemerlang Negeri Sabah pula ditawarkan kepada pelajar-pelajar dari Sabah yang memperolehi keputusan cemerlang dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Anugerah ini merupakan pengiktirafan kejayaan pelajar dan juga untuk memberi motivasi kepada pelajar-pelajar lain untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan SPM.
Program Kaunseling dan Kerjaya
Program ini dianjurkan pada setiap tahun melalui seminar, bengkel dan perkhemahan di tempat-tempat yang terpilih di seluruh Negeri Sabah. Kumpulan sasar terdiri daripada pelajar, guru-guru, ibu bapa dan orang ramai. Penceramah dari institusi pengajian tinggi dan lain-lain agensi dijemput untuk memberi ceramah berkaitan motivasi, komunikasi berkesan, pembuatan keputusan dan pemilihan kursus pengajian yang bersesuaian untuk kumpulan sasar.
Asrama
Sejak 1972, Kumpulan Yayasan Sabah telah membina asrama di seluruh Negeri Sabah untuk membolehkan pelajar dari kawasan luar bandar meneruskan pembelajaran mereka di kawasan bandar. Namun demikian, kawasan luar bandar kini telah banyak melalui perubahan dari segi infrastruktur seperti sistem jalan raya yang telah dinaiktaraf dan juga pembinaan sekolah-sekolah. Keadaan ini menyebabkan asrama yang masih beroperasi telah dikurangkan kepada tiga buah sahaja.

Kumpulan Yayasan Sabah mempunyai bangunan asrama di Alexandria dan Kaherah, Mesir sebagai kemudahan penginapan untuk pelajar Sabah yang sedang menuntut di Negara Timur Tengah.

Aktiviti

Sosial

 • Aktiviti Zon
 • Penyelidikan Program-program Sosioekonomi
 • Pembangunan Kapasiti
 • Pendidikan
 • Perkembangan Kanak-Kanak
 • Kolej Teknikal Yayasan Sabah
 • University College Sabah Foundation
 • Perpustakaan Penyelidikan Borneo Tun Haji Mohd. Fuad Stephens
 • Galeri Tun Mustapha
 • Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Komersial

 • Innoprise Corporation Sdn. Bhd.
 • Pelancongan
 • MICE
 • Perladangan
 • Perhutanan
 • Bioteknologi dan Hortikultur
 • Perikanan
 • Pembangunan Hartanah
 • Minyak dan Gas
 • Pengangkutan
 • Perkilangan
 • Syarikat Luar Negara

Tanggungjawab Sosial Korporat

 • Konservasi dan Pengurusan Alam Sekitar
Hubungi Kami

+(60) 88 326300
+(60) 88 326424
ysinfo@ysnet.org.my
Menara Tun Mustapha
Kompleks Ibu Pejabat Yayasan Sabah
Teluk Likas
Peti Surat 11623
88817 Kota Kinabalu
Sabah, MALAYSIA