Konservasi dan Pengurusan Alam Sekitar
Untuk memastikan kelestarian kawasan hutan di bawah jagaannya, Kumpulan Yayasan Sabah telah mengetepikan lima buah kawasan untuk tujuan konservasi iaitu Lembah Danum, Lembangan Maliau, Kanyon Imbak, Pesisiran Pantai Silam dan Sungai Taliwas. Kumpulan Yayasan Sabah bekerjasama dengan badan-badan antarabangsa seperti The Royal Society of United Kingdom dan Nordic Rainforest Research Network (NRRN), Nature Ecology and People Consult (NEPCon, Denmark), Swedish University of Agricultural Sciences (SUAS), New England Power (NEP) Company, USA, Danish Cooperation for Environment and Development (DANCED) dan World Wildlife Fund (WWF) Malaysia dalam program penyelidikan, pendidikan dan latihan hutan hujan di samping menjalankan program rehabilitasi hutan bersama Face the Future, Belanda dan IKEA, Sweden.

Di dalam negara pula, Kumpulan Yayasan Sabah bekerjasama dengan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM), Pusat Penyelidikan Perhutanan Sepilok (FRC), Akademi Sains Malaysia (ASM), Universiti Malaysia Sabah (UMS), PETRONAS, Shell Malaysia, Raleigh Malaysia dan organisasi-organisasi yang lain.

Penyelidikan gunaan ke atas pengurusan sumber semula jadi dan konservasi kawasan yang dilindungi, dan kawasan-kawasan yang dipulihkan telah banyak dijalankan di samping penambahbaikan dan penggunaan tumbuh-tumbuhan.

Selain daripada penyelidikan, kawasan konservasi ini juga merupakan medan untuk program latihan, pendidikan dan kesedaran alam sekitar.
REHABILITASI HUTAN DAN PENAMBAHBAIKAN TUMBUHAN

Kawasan seluas 25,454.5 hektar telah dipulihkan di bawah Projek Rehabilitasi Hutan Hujan Innoprise-FACE Foundation (INFAPRO) dan Projek Rehabilitasi Hutan Tropika Innoprise-IKEA (INIKEA). Kedua-dua projek ini menjadi model dalam rehabilitasi hutan di rantau ini. Projek ini juga memberi manfaat kepada penduduk setempat melalui peluang pekerjaan, peningkatan kemahiran dan pengalaman serta pembangunanan kapasiti. Kedua-dua projek ini telah menerima akreditasi piawaian antarabangsa.

Projek Rehabilitasi Hutan Hujan Innoprise-FACE (INFAPRO) telah dimeterai pada tahun 1992 di antara Kumpulan Yayasan Sabah dan FACE (Forests Absorbing Carbon Dioxide Emissions) Foundation, The Netherlands (FACE kini dikenali sebagai FACE-the-Future). Melalui memorandum persefahaman ini objektifnya adalah untuk menanam pokok sebagai agen penyerapan karbon dioksida daripada atmosfera.

Matlamat projek adalah untuk memulihkan 29,501 hektar kawasan hutan yang terganggu dengan spesies dipterokarp, bukan dipterokarp dan spesies buah-buahan. FACE-the-Future juga turut membuat pelaburan yang besar dalam aktiviti-aktiviti penyelidikan, latihan dan program pembangunan lain bagi mewujudkan teknik untuk aktiviti semaian dan cara penanaman yang sesuai.

Terletak di Hutan Simpan Ulu Segama, di antara Kawasan Konservasi Lembah Danum di Lahad Datu, Sabah, projek ini telah berjaya menjalankan lapan MoU/kontrak dengan lebih daripada 11,824.5 hektar hutan terganggu dipulihkan semenjak penubuhannya.

INFAPRO telah diberi persijilan dengan Voluntary Carbon Standards (VCS) pada 2011 oleh United Nation Intergovernmental Panel on Climate Change (UNIPCC) dan Forest Stewardship Council (FSC) pada 2012. INFAPRO merupakan projek hutan Agriculture, Forestry and Other Land Use, AFOLU VCS yang pertama di Asia. Lebih daripada 15 laporan teknikal dan 35 penerbitan telah dihasilkan dengan sembilan kerja pasca sarjana dilengkapkan.
Projek Rehabilitasi Hutan Tropika Innoprise-IKEA (INIKEA)
Projek INIKEA dimulakan pada tahun 1998 dan merupakan projek di antara Innoprise Corporation Sdn. Bhd., iaitu jentera pelaburan Kumpulan Yayasan Sabah bersama Sow-A-Seed Foundation, sebuah yayasan yang ditubuhkan oleh syarikat perabot terkenal iaitu IKEA Sweden. Objektif projek ini adalah untuk meningkatkan biodiversiti dan pada masa yang sama membantu pemulihan secara semula jadi hutan yang musnah akibat kebakaran yang berlaku di antara tahun 1982 dan 1983. Projek ini telah memulihkan lebih daripada 13,630 hektar daripada 19,870 hektar. Usaha ini telah menunjukkan hasil yang baik di mana kini binatang seperti Orang Utan, Bornean gibbon, gajah pigmi Borneo dan burung Kenyalang sering dilihat di kawasan hutan yang telah tumbuh semula. Projek ini telah memasuki fasa keempat di mana kawasan seluas 1,600 hektar akan dipulihkan. Fasa keempat melibatkan kolaborasi untuk tempoh sepuluh tahun (2015-2024) di mana lima tahun pertama adalah untuk fasa pembangunan dan lima tahun berikutnya untuk penyelenggaraan. Melalui projek ini, lebih daripada 35 kajian berkaitan pasca sarjana telah disiapkan.

Standard INIKEA yang tinggi mengenai hak-hak pekerja dan masyarakat serta suasana kerja telah menarik perhatian juruaudit bebas daripada Rainforest Alliance (United States) yang telah menilai prestasi projek di bawah Smartwood Programme.

Projek ini juga telah mencapai satu lagi kejayaan apabila ia telah dianugerahkan Sijil IWAY oleh IKEA pada April 2007. Penganugerahan yang amat berprestij ini merupakan penganugerahan yang dinanti-nantikan oleh mana-mana rakan kongsi IKEA yang mencapai standard yang tinggi dalam isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar, perhutanan dan persekitaran kerja. Piawaian ini sama dengan Standard ISO 1400-1.
BIODIVERSITI DAN KAWASAN PERLINDUNGAN

KAWASAN KONSERVASI LEMBAH DANUM
Kawasan Konservasi Lembah Danum (Danum Valley Conservation Area, DVCA), iaitu Hutan Simpan Kelas 1 (Perlindungan) dengan keluasan 43,892 hektar merupakan salah satu kubu hutan tanah pamah dipterokarp yang tidak pernah terganggu. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan hutan tanah pamah tropika yang tertua dan terkaya di dunia dengan lebih daripada 200 spesies pokok setiap hektar. Dengan kekayaan dan kemewahan flora dan fauna, merupakan makmal semula jadi yang ideal untuk penyelidikan mengenai pemuliharaan dan ekologi hutan tropika. Pusat Luar Lembah Danum (Danum Valley Field Centre, DVFC), kemudahan saintifik yang terkemuka di dunia ini telah didirikan pada 1986 untuk kegunaan penyelidikan, pendidikan, latihan dan rekreasi alam semula jadi.

DVCA merupakan habitat kepada lebih daripada 120 spesies mamalia termasuk sepuluh spesies primat seperti Orang Utan. Spesies mamalia lain yang terdapat di DVCA ialah gajah pigmi Borneo, tembadau, beruang matahari, harimau dahan Bay cat dan pelbagai spesies rusa.

Ia juga merupakan habitat bagi 73 reptilia, 56 amfibia dan lebih daripada 47 jenis ikan. Lebih 300 spesies burung telah direkodkan termasuk Takur Mahkota Merah, lapan spesies pitta, termasuk Fairy pitta dan kesemua lapan spesies burung Kenyalang yang terdapat di Borneo.

Aktiviti di DVCA diselaraskan oleh Jawatankuasa Pengurusan Lembah Danum (Danum Valley Management Committee, DVMC) yang terdiri daripada beberapa buah organisasi dan jabatan-jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan, institusi, ahli akademik dan badan-badan bukan kerajaan. Satu program penyelidikan jangka panjang telah dimulakan pada tahun 1984 di antara Jawatankuasa Pengurusan Lembah Danum dan The Royal Society, United Kingdom di bawah Program Penyelidikan Hutan Hujan Asia Tenggara (South East Asia Rainforest Research Programme - SEARRP). Sehingga kini, sebanyak 534 kajian / projek penyelidikan telah siap atau sedang dijalankan, di mana majoriti kajian dan penyelidikan ini ialah kolaborasi di antara saintis daripada Malaysia dan luar negara. Hasil penyelidikan tersebut merangkumi Pasca Kedoktoran (156), Doktor Falsafah (175), Sarjana (85), Sarjana Muda (42), dan lain-lain (76). Ini menjadikan Lembah Danum sebagai salah sebuah pusat penyelidikan hutan hujan yang utama di dunia di samping La Selva di Costa Rica dan Pulau Barro Colorado di Panama.
KAWASAN KONSERVASI LEMBANGAN MALIAU
Kawasan Konservasi Lembangan Maliau (Maliau Basin Conservation Area, MBCA) juga dikenali sebagai "Sabah's Lost World" merupakan Hutan Simpan Kelas 1 (Perlindungan) dengan keluasan 58,840 hektar. MBCA merupakan salah sebuah kawasan hutan belantara terbaik di Malaysia dengan ciri-ciri alam semula jadi yang menakjubkan seperti air terjun tujuh-tingkat Maliau yang gah, air terjun Takob Akob dan Giluk yang indah di samping pelbagai air terjun lain yang mengagumkan.

Terletak di tengah-tengah Sabah, kawasan ekosistem tersendiri ini disalirkan oleh Sungai Maliau yang mengalir dari gaung di kawasan timur selatan lembangan tersebut dan seterusnya bertemu dengan Sungai Kuamut. Aliran sungai ini akhirnya membentuk Sungai Kinabatangan, sungai yang terpanjang di Sabah. Tasik Linumunsut, satu-satunya tasik semula jadi di Sabah, berada di kawasan tanah rendah hutan dipterokarp, terletak di bawah sebelah utara cerun luar lembangan ini.

Jenis hutan luar biasa di Lembangan Maliau termasuklah hutan pergunungan dan tanah pamah rendah serta hutan bukit dipterokarp yang meliputi pokok Agathis. Spesies flora di Maliau adalah tersendiri dan pelbagai termasuklah sekurang-kurangnya enam spesies periuk kera, Rafflesia tengku-adlinii, Rhododendron dan lebih daripada 150 spesies orkid yang mana beberapa spesies pokok telah direkodkan buat pertama kalinya di Sabah termasuk Coelogyne odoardi, orkid berupa kalung yang sangat menarik dan endemik kepada Borneo. MBCA adalah khazanah yang berharga sebagai sumber botani. Lebih 1,800 spesies pokok tumbuhan telah ditemui termasuk 54 spesies pokok yang telah disenaraikan dalam buku Senarai Merah Spesies Terancam International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Berserta dengan kawasan persekitarannya, Lembangan Maliau juga merupakan habitat untuk 92 spesies mamalia seperti tembadau, harimau dahan, beruang matahari, gajah pigmi Borneo dan lebih daripada 278 spesies burung termasuk 20 endemik kepada Borneo iaitu: Bulwers Pheasant, Bornean Bristlehead, Pacat Kepala Biru, Black-headed Pitta dan Pacat Bukit telah direkodkan.

Pada tahun 1999, projek kerjasama di antara Kumpulan Yayasan Sabah dan DANCED (Danish Cooperation for Environment and Development) yang kini dikenali sebagai DANIDA (Danish International Development Assistance) merangkumi penyediaan Pelan Pengurusan Strategik Kawasan Konservasi Lembangan Maliau. Hasil daripada projek usaha sama ini, satu Pelan Pengurusan Strategik untuk MBCA telah dirangka dengan objektif untuk menjamin konservasi kawasan ini demi kebaikan Negeri Sabah, Malaysia dan komuniti antarabangsa selain daripada merancang pembinaan Pusat Pembelajaran Lembangan Maliau (Maliau Basin Studies Centre, MBSC) Aktiviti penyelidikan/lapangan projek ini telah menghasilkan 55 Laporan Bantuan Teknikal. Pusat ini menyediakan kemudahan kepada penyelidik, pelawat serta staf Lembangan Maliau. Kemudahan penginapan asas yang terdiri dari kawasan perkhemahan lengkap dengan semua kemudahan boleh didapati di dalam dan di pinggir MBCA seperti Agathis, Nepenthes, Ginseng dan Seraya.

IKEA, Sweden juga menyumbang dana untuk aktiviti konservasi dan Pendidikan Alam Sekitar di MBCA sejak tahun 1998. Dengan dana tersebut, sebuah kompleks pendidikan alam sekitar termasuk kemudahan seperti asrama, bilik darjah dengan kemudahan makmal serta stesen penyelidikan, jambatan gantung, menara pemerhatian dan Maliau Skybridge telah dibina. Selain itu, IKEA juga membiayai program-program pendidikan alam sekitar untuk sekolah-sekolah di sekitar MBCA.

Keunikan dan kekayaan biodiversiti Lembangan Maliau dan dikelilingi dengan zon penampan dan kemudahan yang lengkap menjadikan MBCA sebagai lokasi yang sesuai untuk program-program latihan untuk pengurusan kawasan perlindungan.

Penyelidikan yang dijalankan di MBCA termasuklah sains fizikal, flora, entomologi, hidupan liar, penyelidikan kemasyarakatan, dan sebagainya. MBCA juga bertindak sebagai kawasan kawalan untuk Projek SAFE (Stability of Altered Forest Ecosystems) iaitu konsortium universiti di seluruh dunia yang mengkaji aspek-aspek fragmentasi hutan dan fungsi-fungsi ekosistem.

Setakat ini sebanyak 295 kerja penyelidikan telah dilaksanakan yang terdiri daripada Pasca-Kedoktoran (58), Doktor Falsafah (78), Sarjana (87) dan Sarjana Muda (29) dan lain-lain (43).

Aktiviti-aktiviti penyelidikan di Maliau termasuklah projek Stability of Altered Forest Ecosystems (SAFE), kerjasama Yayasan Sime Darby dan South East Asia Rainforest Research Partnership (SEARRP) dan aktiviti penyelidikan lain dengan kerjasama pelbagai institusi seperti Universiti Malaysia Sabah (UMS) dan lain-lain.

MBCA diurus oleh Kumpulan Yayasan Sabah bagi pihak Jawatankuasa Pengurusan Lembangan Maliau yang merangkumi Jabatan Perhutanan Sabah, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, UMS dan pelbagai agensi kerajaan.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.maliaubasin.org
KAWASAN KONSERVASI KANYON IMBAK
Kawasan Konservasi Kanyon Imbak (Imbak Canyon Conservation Area, ICCA) terletak di utara Lembangan Maliau dan berkeluasan lebih kurang 27,599 hektar dan merangkumi lembah sepanjang 25 kilometer. Kawasan ini berkemungkinan merupakan hutan pamah dipterokarp yang terbesar di Sabah dan dikelilingi oleh rabung batu pasir yang tinggi. Kebanyakan puncak rabung tersebut melebihi 1,000 meter dengan puncak tertinggi mencapai 1,527 meter. Terdapat juga banyak air terjun yang indah di ICCA.

ICCA mempunyai pelbagai jenis hutan; hutan pamah dipterokarp dan hutan pergunungan, versi ketinggian rendah kerangas Lembangan Maliau dengan keistimewaan pokok yang tinggi, periuk kera dan orkid.

Kawasan ini kaya dengan flora dan fauna, termasuk tumbuhan ubatan. Kanyon Imbak merupakan kawasan penting bank gen untuk tujuan konservasi dan rehabilitasi hutan di masa hadapan. Sebagai hutan yang masih belum terganggu, ICCA juga merupakan komponen penting dalam koridor biodiversiti yang menghubungkan Lembangan Maliau di selatan dan Lembah Danum di timur serta merupakan hulu untuk sungai terpanjang di Sabah iaitu Sungai Kinabatangan.

ICCA berbeza dengan Lembah Danum dan Lembangan Maliau di mana terdapat masyarakat yang tinggal bersebelahan dengan kawasan ini dengan kampung terdekat iaitu Kg. Imbak terletak lebih kurang 30 kilometer dari ICCA. Majoriti masyarakat di sekitar ICCA adalah daripada kumpulan etnik Dusun Sungai dan Murut.

Jalinan kerjasama di antara Kumpulan Yayasan Sabah dan PETRONAS yang bermula pada tahun 2010 bertujuan membangunkan kawasan ini sebagai pusat pembelajaran asas masyarakat setempat dalam pemuliharaan biodiversiti di samping sebagai pemuliharaan bank gen serta penerokaan potensi farmaseutikal dan bioteknologi. Melalui kolaborasi tersebut, lapan program dilaksanakan iaitu Pendidikan Alam Sekitar, Kesedaran Awam, Jalinan Komuniti, Penyelidikan, Kajian Etno Perhutanan dan Dokumentasi, Pengukuhan Keupayaan Kapasiti, formulasi Pelan Pengurusan Kawasan Konservasi Kanyon Imbak yang pertama dan pembinaan Pusat Pembelajaran Kanyon Imbak di mana penyelidikan, latihan dan program pendidikan alam sekitar dapat dilaksanakan setempat.

Pada 2009, ICCA diwartakan sebagai Hutan Simpan Kelas 1 (Perlindungan) oleh Dewan Undangan Negeri Sabah. Pengurusan harian ICCA dilaksanakan oleh Kumpulan Yayasan Sabah bagi pihak Jawatankuasa Pengurusan Kanyon Imbak yang merangkumi Jabatan Perhutanan Sabah, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar dan pelbagai agensi kerajaan.

ICCA dibangunkan untuk tujuan bank gen di samping menjaga kualiti sistem sungai di negeri ini. Nilai biodiversiti hutan (terutama botani) atas tanah yang biasa dan ekologi tanah yang terhad juga merupakan antara kepentingan bagi melindungi ICCA. Ini digambarkan oleh penemuan spesies keriung, Dipterocarpus megacarpa pada tahun 1992.

Kanyon Imbak kaya dengan biodiversiti tumbuhan dengan lebih daripada 600 spesies pokok telah direkodkan sehingga kini. Walau bagaimanapun, jumlah ini dijangka akan meningkat dengan ketara melalui ekspedisi dan penyelidikan yang dilaksanakan pada masa depan. ICCA mencatatkan 81 spesies mamalia termasuk harimau dahan, kucing dahan, monyet belanda dan gajah pigmi Borneo. Di samping itu, terdapat 26 spesies haiwan terancam yang tersenarai dalam International Union for Conservation of Nature (IUCN) telah ditemui di kawasan ini. ICCA juga merupakan habitat kepada 242 spesies burung. Koleksi ini merangkumi campuran spesies montane dan tanah pamah termasuk enam spesies pitta, kesemua lapan spesies burung Kenyalang yang terdapat di Borneo dan 20 spesies burung sambar.

Kanyon Imbak yang menjadi tempat perlindungan hidupan liar, sesuai bagi kajian hidupan liar. Sehingga kini, sebanyak 55 kajian telah disiapkan dan sedang dilaksanakan di ICCA, merangkumi Pasca Kedoktoran (2), Sarjana Doktor Falsafah (4), Sarjana Muda (34) dan lain-lain (11).

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.imbakcanyon-borneo.com.my
KAWASAN KONSERVASI PESISIRAN PANTAI SILAM
Kawasan Konservasi Pesisiran Pantai Silam (Silam Coast Conservation Area, SCCA) terletak secara strategik di antara Coral Triangle dan Laut Sulu. Kawasan hutan di pesisiran pantai mengelilingi Teluk Darvel ini merupakan salah sebuah kawasan marin terkaya di dunia dari segi biodiversiti dan merupakan sebahagian daripada kawasan utama Ekorantau Sulu-Sulawesi. Beberapa inisiatif telah diambil oleh Kumpulan Yayasan Sabah untuk mewujudkan kawasan ini sebagai pusat penyelidikan hutan pesisiran pantai dan marin.

Kawasan ini berkeluasan lebih kurang 2,770 hektar dan terdiri daripada Tumunong Hallu dan Rizab Hutan Bakau Bangkuruan serta dua buah pulau berdekatan iaitu Pulau Tabun dan Pulau Saranga.

Sehingga kini, sekurang-kurangnya 100 spesies pokok tumbuh-tumbuhan telah direkodkan yang mana merupakan satu rekod baru untuk pokok dipterokarp bagi negeri Sabah termasuk Vatica pauciflora, di samping lebih kurang 63 spesies bakau yang mana sebahagiannya jarang ditemui di Malaysia.

Antara spesies hidupan liar yang telah dikenal pasti adalah burung tempatan dan migrasi. Sebanyak 60 spesies burung telah direkodkan di kawasan ini termasuk juga 25 spesies mamalia hidupan darat seperti kera, kera hantu, kijang, rusa Sambar, Belatok Berjalur, Lang Siput, Rainbow Bee-eater, memerang dan Layang-layang Pasifik di samping spesies terancam monyet belanda.

SCCA dikelilingi dengan pantai yang indah dan terdekat dengar bandar Lahad Datu manakala terdapat beberapa bahagian tertentu yang dilindungi pokok-pokok bakau. Dengan ekosistem hutan yang unik dan berlatarbelakangkan Gunung Silam serta air laut yang bersih dan lokasi yang strategik, hanya 15 kilometer dari Pekan Lahad Datu, SCCA sesuai untuk aktiviti rekreasi dan pendidikan alam sekitar mengenai hutan termasuk hutan bakau, pesisiran pantai dan hidupan marin.

Shell Malaysia telah memberi dana untuk pembinaan bangunan informasi dan resepsi SCCA.
KAWASAN KONSERVASI SUNGAI TALIWAS
Kawasan Konservasi Sungai Taliwas (Taliwas River Conservation Area, TRCA) yang sebelum ini dikenali sebagai Kem Taliwas oleh Jabatan Perhutanan Sabah terletak lebih kurang 36 kilometer dari Pekan Lahad Datu atau 24 kilometer dari barat Silam dan 45 kilometer dari timur Kawasan Konservasi Lembah Danum.

TRCA meliputi kawasan hutan ultramafik dan tanah pamah yang unik seluas 9,546 hektar. Pada pertengahan tahun 1970-an hingga 1980-an, kawasan dalam lingkungan TRCA telah dipulihkan sama ada dengan teknik agro perhutanan atau rawatan silvikultur dan pengayaan oleh Jabatan Perhutanan Sabah sebelum pengurusannya diserahkan kepada Kumpulan Yayasan Sabah pada tahun 1991. TRCA juga merupakan salah sebuah kawasan terawal yang dipulihkan secara silvikultur dan diperkaya dengan dipterokarp. Kawasan ini diuruskan oleh Kumpulan Yayasan Sabah untuk tujuan penyelidikan, pendidikan, latihan dan ekopelancongan. Pada tahun 2012, kawasan ini telah dinaiktarafkan ke Hutan Simpan Kelas 1 (Perlindungan).

TRCA merupakan kawasan rekreasi semula jadi yang sesuai untuk keluarga dan rakan-rakan. Trek ke Air Terjun Taliwas yang mudah dijejaki, udara yang bersih dan air sungai yang jernih dan dilengkapi dengan beberapa buah prasarana asas menjadikan TRCA sebagai kawasan yang sesuai untuk aktiviti rekreasi sekolah (perkelahan dan perkhemahan), pendidikan alam sekitar dan kem motivasi.

TRCA juga mempunyai tasik yang cantik iaitu Tasik Pandan yang sering dikunjungi pelbagai spesies burung, mamalia dan reptilia.
PENDIDIKAN ALAM SEKITAR

Kumpulan Yayasan Sabah mula terlibat dalam Pendidikan Alam Sekitar sejak tahun 1988 lagi dengan penubuhan Kelab Pencinta Alam Sabah (SNC). Kelab ini ditubuhkan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Sabah dalam mempromosi kesedaran dan pendidikan alam sekitar dalam kalangan pelajar dan sebagai sebahagian daripada kurikulum sekolah. Dalam menganjurkan aktiviti-aktiviti pendidikan alam sekitar seperti Kursus Orientasi Alam Sekitar, Kursus Pembangunan Lestari bagi para pemimpin komuniti dan ceramah-ceramah di seluruh Sabah buat ahli-ahIinya, SNC menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut di kawasan-kawasan konservasi seperti Lembah Danum, Lembangan Maliau dan Kanyon Imbak di samping beberapa buah kawasan pemuliharaan.

Keahlian SNC terbuka kepada para pelajar dan guru di sekolah-sekolah rendah dan menengah serta di insitusi-institusi pengajian tinggi di Sabah. SNC juga menawarkan keahlian "Rakan SNC" buat orang awam. Sejak ia ditubuhkan, SNC mempunyai lebih daripada 43,000 orang ahli yang berdaftar. Pelawat juga boleh mengambil bahagian dalam program-program pendidikan dan kesedaran alam sekitar yang diadakan di kawasan-kawasan konservasi dan pemuliharaan tersebut.
HOSPITALITI DAN REKREASI

Para pelawat yang berkunjung ke kawasan-kawasan konservasi Kumpulan Yayasan Sabah berpeluang untuk menikmati sendiri keindahan kawasan perhutanan dalam keadaannya yang telah dipulihkan dan tidak terganggu serta dikelilingi dengan keunikan serta kepelbagaian flora dan fauna. Aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan oleh para pelawat ialah meredah hutan dan melihat air terjun (termasuklah Air Terjun 7-tingkat Maliau atau Air Terjun Imbak yang lebarnya 80 kaki), mendengar sendiri simfoni hutan pada waktu-waktu yang berbeza, memerhati burung, melihat mamalia, berenang di sungai, mengambil gambar alam semula jadi atau hanya melihat pokok-pokok besar dan pemandangan menakjubkan kanopi hutan hujan tropika.

Selain daripada menyediakan penginapan dan kemudahan yang berkaitan kepada para penyelidik, pusat pembelajaran di Lembah Danum, Lembangan Maliau, Kanyon Imbak, Pesisiran Pantai Silam dan Sungai Taliwas di samping kemudahan yang terdapat di INIKEA dan INFAPRO turut menawarkan beberapa jenis penginapan untuk pelawat seperti rumah rehat, asrama dan tapak perkhemahan. Kemudahan lain termasuklah bilik persidangan, teater mini, kompleks pendidikan alam sekitar dan galeri alam semula jadi.
Aktiviti

Sosial

 • Aktiviti Zon
 • Pembangunan Kapasiti
 • Pendidikan
 • Perkembangan Kanak-Kanak
 • Kolej Teknikal Yayasan Sabah
 • University College Sabah Foundation
 • Perpustakaan Penyelidikan Borneo Tun Haji Mohd. Fuad Stephens
 • Galeri Tun Mustapha
 • Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Komersial

 • Innoprise Corporation Sdn. Bhd.
 • Pelancongan
 • MICE
 • Agroperladangan
 • Perhutanan
 • Bioteknologi dan Hortikultur
 • Perikanan dan Industri Makanan
 • Pembangunan Hartanah
 • Minyak, Gas & Tenaga
 • Perkilangan
 • Syarikat Luar Negara

Tanggungjawab Sosial Korporat

 • Konservasi dan Pengurusan Alam Sekitar
Hubungi Kami

+(60) 88 326300
+(60) 88 326424
ysinfo@ysnet.org.my
Menara Tun Mustapha
Kompleks Ibu Pejabat Yayasan Sabah
Teluk Likas
Peti Surat 11623
88817 Kota Kinabalu
Sabah, MALAYSIA