Perkembangan Kanak-Kanak
Kumpulan Yayasan Sabah merupakan salah satu peneraju pembangunan pendidikan di Sabah dengan usaha yang bermula di peringkat prasekolah. Kumpulan Yayasan Sabah melalui Bahagian Perkembangan Kanak-Kanak menawarkan program prasekolah seperti taska, tadika kelas transisi di samping prasekolah luar bandar. Dengan objektif untuk memastikan peningkatan pendidikan prasekolah dan pertumbuhan serta perkembangan awal kanak-kanak (1-12 tahun) khususnya di negeri Sabah. Pada masa ini, Kumpulan Yayasan Sabah mempunyai 13 buah tadika luar bandar di Sabah.

Antara aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan adalah tuisyen untuk sekolah rendah dan program sokongan untuk kanak-kanak tadika/sekolah rendah.

Sejak tahun 2000, Kumpulan Yayasan Sabah telah menerbitkan buku bacaan/bergambar kanak-kanak dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka (rumi, jawi dan terjemahan dalam Bahasa Arab). Pada tahun 2012, DVD koleksi lagu kanak-kanak telah dihasilkan. Manakala pada tahun 2013, Buku Panduan Penubuhan Pusat Prasekolah diterbitkan.

Aktiviti

Sosial

  • Aktiviti Zon
  • Pembangunan Kapasiti
  • Pendidikan
  • Perkembangan Kanak-Kanak
  • Yayasan Sabah College of Technology
  • University College Sabah Foundation
  • Perpustakaan Penyelidikan Borneo Tun Haji Mohd. Fuad Stephens
  • Penyelidikan Program-program Sosioekonomi
  • Galeri Tun Mustapha
  • Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Komersial

  • Innoprise Corporation Sdn. Bhd.
  • Pelancongan
  • MICE
  • Perladangan Agro
  • Perhutanan
  • Bioteknologi dan Hortikultur
  • Perikanan dan Industri Makanan
  • Pembangunan Hartanah
  • Minyak, Gas & Tenaga
  • Perkilangan

Tanggungjawab Sosial Korporat

  • Konservasi dan Pengurusan Alam Sekitar
Hubungi Kami

+(60) 88 326300
+(60) 88 326424
ysinfo@ysnet.org.my
Menara Tun Mustapha
Kompleks Ibu Pejabat Yayasan Sabah
Teluk Likas
Peti Surat 11623
88817 Kota Kinabalu
Sabah, MALAYSIA